Skoči na glavno vsebino
Select Page

Vpis
Osnovna šola Sveta Ana vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Vabilo prejmete po pošti.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Pogoji za vpis
Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja
Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš
Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Vpis učencev s posebnimi potrebami
Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola.

Zdravniški pregled
Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo na OŠ Gorišnica, zdravniške preglede opravlja dr. Bernarda Vogrin.

Vpis bo potekal v prostorih vrtca – vhod iz parkirišča.

Na podružnici Lokavec bo potekal vpis v prostorih šole.

Prosimo, da upoštevate  veljavne predpise in priporočila NIJZ: PCT pogoje, uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, varnostna razdalja.

Termini vpisa:

ponedeljek 14. 2. 2022 8.00 – 10.00
torek 15.2.2022 8.00 -10.00 LOKAVEC
sreda 16.2.2022 8.00 – 10.00, 13.00 -14.00
četrtek 17.2.2022 14.30- 17.00
petek 18.2.2022 8.00 – 10.00

Vpis otrok v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli: (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07107/1087/1140/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)

(Skupno 159 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST