Skoči na glavno vsebino
Select Page

GOVORILNE URE

Govorilne ure bodo praviloma vsak tretji četrtek v mesecu, in sicer za vse razrede od 16. ure dalje. Govorilne ure imajo tudi učitelji in strokovni delavci, ki niso razredniki, svetovalna služba ter vrtec. V času govorilnih ur je na razpolago tudi ravnatelj, vendar se je potrebno z njim v naprej dogovoriti.

Prvi roditeljski sestanek: v četrtek, 16. septembra ob 16.00 uri v telovadnici šole. Vsebina: uvodni pozdrav ravnatelja in podajanje osnovnih informacij, predavanje dr. Bernarde Vogrin in predavanje ga. Katje Bernard. Sledil je rod. sest. po oddelkih z razrednikom  – kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2020/2021, »publikacija« za šolsko leto 2021/22, novosti na področju zakonodaje in ostale aktualnosti ter volitve delegatov v Svet staršev.

V mesecu januarju bo predvidoma drugi roditeljski sestanek za starše učencev in otrok v vrtcu. Temo bomo izbrali naknadno, glede na situacijo pa bo v povezavi z aktualnimi dogodki.

Tretji roditeljski sestanek bodo razredniki izvedli  v sodelovanju s svetovalno službo ali v lastni režiji. Večina jih bo v sodelovanju s šolsko svetovalno službo in razredniki pripravila obravnavo tem za starše, ki se bodo nanašale na aktualno potrebo glede na razred. Tako bodo v prvem VIO izpostavili tekočo tematiko, v drugi in tretjem VIO pa bodo posvetili tematiko predvsem aktualnim spremembam pri prehodu v višji razred (FD, izbirne vsebine, delo v manjših učnih skupinah), 9. razred še posebej poklicni usmeritvi. Oddelčno tematiko, nasvete, pripombe in predloge pa bodo razredniki predelali na srečanjih ločeno po oddelkih.

Vsak nadaljni roditeljski sestanek bo namenjen predvsem pregledu dela čez šolsko leto, že prej pa se bodo nekateri posvetili pripravam na odhod v šolo v naravi tam, kjer bo organizirana in bo dovolj interesa, organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij v šolskem letu.

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je planirano v LDN šole.

RAZPORED POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR za tekoče šolsko leto:

OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN
21. 10. 18. 11. /
20. 01. 17.02 14. 03.
17.03. Lok.
14. 04. 19. 05. 2.06.

Dopoldanska tedenska govorilna ura je določena po urniku in prilagojena urniku učitelja. Le-ta sporoči termin staršem v mesecu septembru.

POMEMBNO

V želji izboljšati in olajšati komunikacijo smo uvedli najavljanje obiska na govorilnih urah. Prosimo, da pravočasno najavite vaš prihod na govorilno uro pri razredniku ali učitelju. To lahko storite na dva načina:
– izpolnite in odrežete obrazec, ki ga je vaš otrok prejel v šoli: Najava govorilnih ur

ali
– izpolnite spletni obrazec:

(Skupno 584 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST