Select Page

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Učbeniški sklad (US) deluje na osnovi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS št. 12/20) in je namenjen učencem in dijakom, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V US sodijo učbeniki in drugo učno gradivo, ki ga izberejo strokovni aktivi  v skladu s pravilnikom in si jih učenci v začetku šolskega leta izposodijo ali dobijo v uporabo kot končni uporabniki. Za izposojo starši izpolnijo naročilnico v začetku šolanja, ki velja do  konca šolanja v naši ustanovi.

Učenci ob koncu šolskega leta izposojeno učno gradivo vrnejo. V primeru, da ne vrnejo ali vrnejo učbenik, ki je tako poškodovan, da ga ni več mogoče uporabljati,  so dolžni plačati odškodnino. Višina odškodnine je urejena s Sklepom o višini odškodnine.

 

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)

Koristne povezave ponudnikov

POVEZAVE DO POSAMEZNIH PONUDNIKOV UČNIH GRADIV

 • MLADINSKA KNJIGA

OŠ SVETA ANA, 1. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 2. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 3. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 4. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 5. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 6. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 7. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 8. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA, 9. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 1. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 2. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 4. razred – seznam potrebščin
OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 5. razred – seznam potrebščin

Še brez obiskov

Obvestilo staršem

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je objavljen SEZNAM UČNIH GRADIV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022ki so jih izbrali strokovni aktivi učiteljev in jih bo vaš otrok potreboval pri pouku.

 • Učbenike za vse učence in učno gradivo (delovne zvezke) za učence od 1. do 3. razreda financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in si jih izposodijo oz. dobijo v šoli prvi teden v septembru 2021.
 • Ostalo kupite sami. Odločitev, kje boste kupovali, je vaša. Točnost seznama primerjajte s šolskim.

NEKAJ PONUDNIKOV DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN vam sporoča, da lahko kupujete v njihovih knjigarnah in tudi preko spleta na spodnjih povezavah (kjer imate dostop do e-naročilnic).

Upravljavka učbeniškega sklada, Lidija Kocbek

Ravnatelj, Boris Mlakar

Povezave do:

 • DZS

e-trgovina

https://www.dzs.si/

e-katalog

http://icarus.dzs.si/index.php?menu%20id=54&conent%20id=1398&par%20id=0

Seznam šole za hitro naročilo šolskih potrebščin

 • MLADINSKA KNJIGA

OŠ SVETA ANA, 1. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 2. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 3. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 4. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 5. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 6. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 7. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 8. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA, 9. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 1. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 2. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 4. razred – seznam potrebščin

OŠ SVETA ANA PODRUŽNICA ŠOLA LOKAVEC, 5. razred – seznam potrebščin

 

 • PAPIRNICA OFFICE&MORE

e-katalog

https://officeandmore.si/katalog2021/#p=1

e-trgovina

Go2School.com

 

 

(Skupno 60 obiskov, današnjih obiskov 1)

Računalništvo (Nip; Urejanje besedil; Računalniška omrežja; Multimedija)

Računalništvo je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti računalništva prepleta z metodami neposrednega dela z računalniki, kar odpira učencem in učenkam možnost, da pridobijo tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in vsakdanjem življenju.

Učenci in učenke lahko izberejo predmet v tretjem triletju, to je v 7., 8. in⁄ali 9. razredu.

Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, poglobijo in razširijo.

Ves čas izobraževanja je v ospredju aktivna vloga učencev in učenk in njihov osebni, strokovni in jezikovni razvoj. Skupinsko delo, problemsko učenje, izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev in učenk ter upoštevanje njihovih idej, individualizacija, vključevanje različnih socialnih aktivnosti, povezovanje med predmeti, sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki, šolami in ustanovami ter razvijanje različnih strategij mišljenja so osnovne oblike dela pri predmetu. Pri tem se razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja z namenom, da se zagotovi razumno in samozavestno odločanje učencev in učenk v novih ter nepredvidljivih situacijah.

 

Predmeti s področja računalništva so ciljno naravnani. Pri predmetih učenci in učenke:

 • spoznavajo osnovne pojme računalništva in vlogo ter pomen računalniške tehnologije v sodobni družbi;
 • spremljajo razvoj računalniške tehnologije;
 • pridobivajo temeljna znanja, spretnosti in navade za učinkovito ter uspešno uporabo sodobne računalniške tehnologije za zadovoljevanje svojih in družbenih potreb;
 • razvijajo komunikacijske zmožnosti;
 • oblikujejo stališča do pridobljenih informacij in krepijo merila za doživljanje ter vrednotenje lepega;
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij;
 • pridobivajo sposobnost samostojnega reševanja problemov;
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za sodelovanje v skupini ter si krepijo pozitivno samopodobo;
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov);
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje.
(Skupno 7 obiskov, današnjih obiskov 1)

AAI gesla

Že nekaj časa omogočamo našim učencem uporabo različnih informacijskih storitev (kolesarski izpit, brezplačna uporaba Office-a365, Eduroam, WP spletne strani, eučilnice, …). Za vse naštete storitve potrebujemo enotno AAI geslo. Učenci, ki obiskujejo računalniške dejavnosti na šoli (od 4. razreda naprej) ali so opravljali kolesarski izpit, to že imajo. Starši in/ali učenci pa ste gesla prejeli na začetku šolskega leta.

Nekaj splošnih, koristnih in podrobnejših informacij najdete tukaj:

1. KAJ JE AAI?

 • AAI je enotno uporabniško ime za več storitev (vendar nima povezave z Lo.Polis, googlovimi učilnicami, …),
 • tehnično infrastrukturo za to storitev nudi Arnes, ki je javni zavod,
 • baze podatkov ureja šola,
 • vsak AAI račun sestavljata uporabniško ime (imenovano tudi NetID ali E-identiteta) in geslo,
 • AAI račun lahko pridobijo učitelji (ime.priimek@os-cerkvenjak.si) in učenci (ime.priimek@os-cerkvenjak.si) šole,
 • vsem učencem in učiteljem bo AAI račun dodeljen pri pouku oz. na začetku šolskega leta,
 • svojega NetID (uporabniškega imena) ne morete spremeniti, vedno pa lahko zamenjate svoje geslo,
 • seznam storitev, ki so na voljo z AAI gesli najdete tukaj: https://moj.arnes.si/index.php
 • uporaba vseh AAI storitev je za učence in učitelje brezplačna,
 • navodila za prijavo pa najdete tukaj: http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/aai/prijava-z-uporabo-AAI-racuna/,
 • še več informacij najdete tukaj: https://aai.arnes.si/.

 

2. PRIDOBITEV

 • AAI gesla (vzorec izpisa je najdete nižje na tej strani) ste že dobili od razrednikov v septembru ali pa morda že spomladi v času dela na daljavo. Podatke skrbno hranite, saj jih bodo učenci potrebovali vse dokler so na naši šoli,
 • vsi učenci, ki so v šoli opravljali kolesarski izpit so AAI gesla že dobili,
 • če ste geslo založili, naj se učenec osebno oglasi pri razredniku, učitelju predmeta ali šolskemu račnalnikarju.

Lahko pa tudi pišete na naslov: david.pesl@sveta-ana.si (v tem primeru obvezno pripišite ime, priimek in razred, ki ga učenec obiskuje; sporočilo naj bo poslano iz e-poštnega naslova, ki ste ga navedli za elektronsko komunikacijo s šolo!).

PRIMER IZPISA AAI PODATKA ZA UČENCA

3. MENJAVA AAI GESLA

Gesla na izpisih, ki so še izvirna (taka kot jih ustvari računalniški program) so lahko težka, a so varna.

Ni si jih mogoče zapomniti in mlajš učenci imajo težave pri vnosu gesla. Zato lahko geslo zamenjate na naslovu: https://mdm.arnes.si/Prijava/Login.aspx

Najprej vnesete vaše podatke za prijavo:

Kliknite na spremeni geslo:

Vpišite trenutno geslo in 2x ponovite novo geslo:

Lahko pa si ogledate video vodič.

 

 • Ko geslo zamenjate je tisto na izpisu neveljavno in ga administrator NE MORE poiskati in izpisati, zato ga naj ima učenec zmeraj pri sebi v šoli.
 • Če ga izgubite ali ga pozabite ali ga učenec v šoli nujno potrebuje, pa ga nima s sabo, mu ga lahko samo na novo ustvarimo. V tem primeru je vse prej zgoraj navedeno neveljavno, sami pa ga lahko ponovno spremenite.

David Pešl, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
ROID – računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti
E-pošta: david.pesl@sveta-ana.si

(Skupno 101 obiskov, današnjih obiskov 1)

Windows 10 Education

 

V okviru obstoječe EES pogodbe sklenjene z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, je sedaj omogočena brezplačna nadgradnja Windows operacijskega sistema tudi vsem našim učencem. Vsak učenec je upravičen do 1 licence Windows 10 Education Upgrade, za uporabo na svojih domačih napravah.

 

→ Brezplačen PREVZEM licence za Windows 10 Education ←
→ Navodila za PRENOS in NAMESTITEV Windows 10 Education ←

 

POZOR: Licenca Windows 10 Education Upgrade je nadgradna licenca, pogoj za namestitev je predhodno nameščena ena od verzij operacijskega sistema Windows.

 

POJASNILO GLEDE Windows 10 Education Upgrade

Prenehanje dostopa do storitve Windows 10 Upgrade:

Uporabniku upravičenost do licenc poteče s prenehanjem šolanja na naši šoli (konec 9. razreda, prestop na drugo šolo, predčasno prenehanje šolanja na naši šoli, ipd.). Takrat se tudi uporabniku deaktivira licenca. Osnovna šola Sveta Ana NE ODGOVARJA za morebitno izgubo podatkov ali dokumentov ob nalaganju in uporabi Windows 10 Education Upgrade!

Na šoli prav tako ne nudimo podpore pri nagalanju ali uporabi Windows 10 Education Upgrade in drugih storitev, saj gre za storitev, ki jo nudi zunanji ponudnik in ni v upravljanju šole. Za podrobnejše informacije uporabite vgrajeno pomoč ali pa informacije poiščite na spletu.

Organizator informacijskih dejavnosti

 

David Pešl, dipl. inž. rač. in inf. tehnol.
ROID – računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti
E-pošta: david.pesl@sveta-ana.si

(Skupno 79 obiskov, današnjih obiskov 1)

Napad na Arnes-ove uporabnike

Pozdravljeni učenci, učenke in vsi zaposleni,

želel bi vas opozoriti, da poteka t.i. #phishing napad na Arnes-ove uporabnike (slika spodaj). Vsi, ki ste epoštno sporočilo prejeli, ga takoj izbrišite in če ste na lažno spletno stran vnesli svoje podatke, pa takoj zamenjat geslo! Arnes vam nikoli ne bo pošiljal e-sporočila s povezavo, ki bi vodila na stran, na kateri bi morali znova vnašati geslo.

Kaj sploh so tako imenovani phishing napadi?

“S tem imenom poimenujemo krajo podatkov, ki storilcu omogočijo dostop do spletnih storitev v našem imenu in v skrajnem primeru tudi krajo našega denarja. V običajnem scenariju nas skuša storilec z elektronskim sporočilom zvabiti na lažno stran banke ali spletne storitve, običajno pod pretvezo, da se moramo zaradi preverjanja podatkov ali dodatnih ugodnosti prijaviti in “preveriti podatke”. Če na tej lažni, “phishing” strani vpišemo geslo za dostop, se le-to posreduje storilcu,” pojasnjujejo na slovenskem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT.

Več o samem t.i. #phishingu si lahko preberete tukaj: svetracunalnistva.si/kaj-je-phishing

Pazljivo torej.

(več …)

(Skupno 35 obiskov, današnjih obiskov 1)

Erasmus+

Projekt Erasmus+

V šolskem letu 2020/21 Osnovna šola Sveta Ana nadaljuje z delom v okviru mednarodnega projekta Fledermaus auf dem Vulkan oz. Netopir na vulkanu. Gre za projekt Erasmus+, ki je finančno podprt s strani Evropske unije. V projektu poleg naše šole in vrtca (s podružnično šolo in vrtcem iz Lokavca) sodelujejo še vrtec iz Stradna, Volksschule Straden, Neue Mittelschule Straden, ki je nosilec projekta, OŠ Janka Padežnika Maribor in Vrtec Studenci. V sklopu projekta smo v preteklih dveh šolskih letih izvedli precej aktivnosti, povezanih z netopirji in vulkani – to sta namreč stičišči, ki povezujeta sodelujoče ustanove. Trajanje projekta je bilo zaradi izbruha epidemije podaljšano do konca februarja 2021.

Cilji projekta so naslednji:

– spodbujanje zavedanja o globalni in regionalni povezavi življenjskega okolja vseh sodelujočih inštitucij,

– razvijanje znanja na naravoslovnem področju (netopirji, vulkanizem, geologija),

– krepitev ustvarjalnosti in rokodelskih/ročnih spretnosti,

–  razvoj digitalnih kompetenc,

– spodbujanje in razvijanje komunikacije v tujem jeziku (nemščina, angleščina).

Projekt je zastavljen precej široko, kar omogoča, da se učenci z netopirji in vulkani srečujejo pri naravoslovju, biologiji, kemiji, pri likovni umetnosti, pouku jezikov, geografiji, tehniki, računalništvu …

Do sedaj so se učenci že udeležili mednarodne izmenjave v Stradnu in Tieschnu, kjer so  sodelovali v ustvarjalnih delavnicah. Na šoli smo organizirali predavanja in delavnice, izvedli pustovanje in likovni, literarni ter fotografski natečaj, izdelali in namestili smo tudi netopirnice.

Nekaj aktivnosti bo izvedenih v letošnjem šolskem letu.

Glavni koordinator projekta je Neue Mittelschule Straden. Vodja projekta na OŠ Sveta Ana je Mateja Kramberger.

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)

Projekti v vrtcu

 

PROJEKT SOBIVANJE – SKRB ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Namen projekta je razvijanje otrokovih socialnih veščin. Dejavnosti bodo načrtovane tako, da bodo otroci pridobivali izkušnje in znanja  povezane s prijateljstvom, dobrodelnostjo, medsebojno pomočjo ter spoštljivim odnosom do sebe in širšega okolja. Projekt sobivanje bomo izvajali v sodelovanju z Društvo Sobivanje, ki je koordinator številnih projektov. V sklopu krovnega projekta bomo izvajali podprojekt Živim zdravo. S katerim želimo bomo ozaveščali in aktivno opominjali otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja (šport, zdrava prehrana, higiena). Spodbujali bomo tudi prijateljstvo in organizirali Dan prijateljstva. Otroke bomo spodujali k razmišljanju o prijateljstvu.

 

Prizadevali si bomo za uresničitev vseh tistih ciljev, ki smo jih zapisali ob dvigu šolske zastave. V okviru projekta bomo izvedli naslednje akcije: ureditev igralnic in okolja, zbiranje starega papirja, zamaškov … Vključili bomo starše, ki imajo kakršnokoli dejavnost, povezano z našo temo. Vse skupine delajo po načelu »Skrbimo za urejenost okolja, v katerem živimo«.

Programski cilji:

 • vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju – zdrava prehrana, pozitiven odnos do narave in gibanje v naravi naj postane način življenja otrok,
 • otrok spoznava, da morajo vsi ljudje v določeni družbi pomagati in sodelovati,
 • otrok razvija socialne veščine, pridobiva izkušnje in se uči o pomenu medosebnih odnosov – prijateljstvo, prijaznost, medsebojna pomoč, toleranca, razvijanje spoštljivega odnosa do sebe in okolice.

 

PROJEKT – ZDRAVJE V VRTCU

S programom, ki ga vodi NIJZ želimo razviti in okrepiti zmožnosti vrtca za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju. Želimo, da se vrtec oblikujejo v zdravo in varno okolje, ki pozitivno vpliva na počutje in zdravje celotne populacije.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, v program vključujemo različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih, kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Programski cilji:

 • oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti, ki je zavezana skrbi za dobro počutje in  zdravje ter utrjevanju pozitivnega odnosa do zdravja in
 • delovanje v smeri zmanjševanja nastanka bolezni in poškodb.

Letošnja osrednja tema, na katero se bodo po skupinah, ki v projektu sodelujejo (prijava do oktobra 2020), izvajale dodatne aktivnosti znotraj vrtčevskega kurikuluma bo Počutim se dobro 2.  

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH

S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah ter njihovih bližnjih. S tem želimo prispevamo tudi k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol in vrtcev. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.

Sodelovali bomo v igri Beli zajček, katere namen je otroke in njihove starše spodbuditi, da prihajajo v vrtec na čim bolj trajnosten način: peš, s kolesom, s skirojem, z rolerji, s poganjalčkom, z avtobusom, z vlakom. Igra je priporočena za izvedbo v skupinah drugega starostnega obdobja. Vrtec bo skupaj z izvajalci organiziral tudi druge dejavnosti s področja trajnostne mobilnosti in bo sodeloval z občino pri urejanju vrtčevskega okoliša za večjo varnost otrok.

 

Aktivnosti projekta se v vrtcih že izvajajo od decembra 2018 in se bodo končale v juliju 2021. V tem času so načrtovane 3 izvedbe igre Beli zajček. Prva izvedba v septembru 2019 je že končana, naš vrtec se bo pridružil izvedbi v jeseni 2020.

 

BRALNA PISMENOST

Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v  domišljijskih igrah, dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, pravljic, izštevank, rimah, šaljivkah, ugankah itn. Prav tako je pomembno navajanje na rabo knjige. Temeljni cilj razumevanje jezika je kot temelj lastne identitete.

 

MALI SONČEK

Namen projekta je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Mali sonček otroka nagradil z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).

 

ZOBNI ALARM

Je program, ki se izvaja po vrtcih in šolah v Sloveniji. Z njim otrokom in staršem prenašamo znanje o pravilni negi zob in dlesni, zgradbi zob, škodljivih bakterijah, zdravi prehrani ter ustreznih pripomočkih za ščetkanje na inovativen način. Vsebine in delavnice so prilagojene različnim starostnim skupinam, vendar je pri najmlajših zaželeno, da sodelujejo tudi starši. Verjamemo, da lahko z ustrezno preventivo zobje ostanejo zdravi vse življenje. Zato je še toliko bolj pomembno, da v zobno preventivo vpeljemo prav otroke in njihove starše.

Program je sestavljen iz štirih delavnic, vsaka traja eno šolsko uro in zajema teoretični ter praktični del.

 1. delavnica zobna higiena;s pomočjo inštruktorjev se bomo naučili pravilne tehnike čiščenja zob in se seznanili z ustreznimi pripomočki za nego;
 2. delavnica anatomija; spoznali bomo anatomijo ustne votline, obenem pa izvedeli, kakšna je vloga dlesni, jezika in ustnic;
 3. delavnica bolezni zob;izvedeli bomo, kako nastanejo zobne obloge in kakšne bolezni povzročajo. Naučili se bomo, kako se tem boleznim lahko izognemo;
 4. delavnica prehrana; kaj pomeni zdrava prehrana in katerim jedem se je najbolje izogniti, se bomo naučili na zadnji od štirih delavnic.

 

PROJEKTI PO SKUPINAH:

 

RUMENA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Zdravje v vrtcu

 

ORANŽNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost,
 • Zdravje v vrtcu
 • Mali sonček.

 

RDEČA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Mali sonček
 • Zdravje v vrtcu

 

ZELENA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Bralna pismenost
 • Zdravje v vrtcu
 • Mali sonček
 • Cici vesela šola
 • Zobni alarm
 • ERASMUS+ Netopir na vulkanu.

 

MAVRIČNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Cici vesela  šola : pri projektu gre za vsakomesečne sprotne pogovore ob prejemu nove revije Cicido, kjer je zadana naloga, otroci rešujejo naloge in jih skupaj pregledajo) – na ravni države.
 • Mali Sonček
 • Zdravje v vrtcu
 • Bralna pismenost
 • Zobni alarm
 • Moj kraj.

 

VIJOLIČNA IGRALNICA:

 • Sobivanje
 • Trajnostna mobilnost
 • Mali sonček
 • Zdravje v vrtcu
 • Bralna pismenost
 • ERASMUS + 2020/21,

v katerem sodelujejo OŠ Sveta Ana in vrtec skupaj s podružnicama v Lokavcu, OŠ Janka Padežnika, šola NMS iz Stradna in vrtec Studenci iz Maribora. Naslovna tema je »Netopir na Vulkanu«. Koordinatorica projekta je Mateja Kramberger. Projekt financira Evropska skupnost. Predviden zaključek projekta je bil v maju 2020, a je bil zaradi epidemije korona virusa prestavljen, tako se projekt nadaljuje še v letošnjem letu.

 • Naš vrt

V okolici šole in vrtca v Lokavcu imamo visoke vrtne grede, za katere skrbijo otroci s pomočjo učiteljic in vzgojiteljic. Kar sami posadijo in vzgojijo, tudi oberejo in uporabijo.

(Skupno 105 obiskov, današnjih obiskov 1)

Formativno spremljanje učencev

Razvoj didaktike na področju procesa preverjanja in ocenjevanja znanja (Formativno spremljanje učencev).

Učitelji bomo izvajali formativno spremljanje znanja, kar pomeni, da bomo stalno spremljali otrokovo doseganje višjih ravni znanja. Ob strokovnem razvoju učitelja daje naloga poudarek tudi na razvoju osebnih kompetenc učitelja. Cilj naloge je, da se ozavestimo z dejstvom tako učenci, starši in učitelji, da lahko vsak učenec/otrok več ve oz. da je ob vztrajni medosebni komunikaciji učitelj/učenec/starš moč doseči realno sumativno oceno ob koncu šolskega leta, s katero so zadovoljni vsi trije subjekti. Uspešnost v praksi bomo merili v večsmerni komunikaciji, pri odpravljanju šibkosti, dajanju povratne informacije, vrednotenju dosežkov, skupno postavljanje ciljev, med vrstniško sodelovanje. Preverjanje in ocenjevanje znanja v procesu formativnega spremljanja učencev ostaja v domeni obstoječega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)

Cajon – sestavim, pobarvam, igram

Idejni vodja projekta na državni ravni: Jaka Strajnar

Vodje projekta na OŠ Sveta Ana: Irena Rola Bek, Metka Beber, Nataša Petek

Ciljna skupina: Učenci izbirnih predmetov OGU in LUM3, člani krožka Modelarji in skupina glasbeno nadarjenih učencev 7. in 8. razreda

Cajon (šp. škatla ali zaboj, izg. kahon) je tolkalni inštrument kvadratne oblike, na katerem se sedi in hkrati igra z rokami. Njegova nezapletena osnovna tehnika omogoča učencem hitro in učinkovito učenje ter izvajanje različnih enostavnih ritmov. V osnovnih šolah se ga lahko uporablja tudi pri pouku glasbene umetnosti, zboru, ansambelski igri in drugih predmetih tako na razredni kot na predmetni stopnji. Ritem je nedvomno povezovalni element, ki spodbuja ustvarjalnost, koordinacijo in zbranost učencev.

Cilj Projekta cajon je medpredmetno povezovanje v osnovnih šolah, in sicer med predmeti tehnike in tehnologije, likovne umetnosti in glasbene umetnosti (ali ustreznih izbirnih predmetov). Učenci bodo cajone pri urah tehnike in tehnologije sestavili ali izdelali, pri urah likovne umetnosti jih bodo likovno opremili, pri urah glasbene umetnosti pa bodo nanje igrali. Možnosti realizacije omenjenega projekta so zato povsem odprte in prepuščene šolam samim.

Projekt cajon se bo izvajal v šolskem letu 2019/20.

Zaključek projekta cajon bo v drugi polovici aprila 2020. V sodelovanju s Slovenskim društvom Carla Orffa se pripravlja srečanje vseh udeležencev Projekta cajon – Cajonmanijo. Rdeča nit prireditve bo, kot že ime pove, cajon. Na srečanju bodo skupine predstavile svoje glasbeno ustvarjanje s cajoni, lahko tudi v kombinaciji z drugimi ritmičnimi inštrumenti (boomwhackers, body percussion, različni bobni …). Na srečanju se bodo izbrali tudi najbolj izvirno okrašeni cajoni in izvedla se bo skupinska skladba. Razpis za Cajonmanijo bo objavljen v začetku januarja 2019.

V času projekta se bo lahko spremljal razvoj cajonov po šolah preko spletne strani www.cajon.si/projekt-cajon/, kjer se bodo objavljali prispevki (fotografije, avdio, video …) in tako bogatili gradivo z idejami in krepili povezanost med sodelujočimi šolami.

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)
DOSTOPNOST